HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • Dernek penceresinden sektöre bakış
 • "İlerleyen yıllarda Lift Balkans’a duyulan ilginin artacağına inanıyorum"
 • Kucuk Group, asansör sektöründe farklı ürün gruplarıyla faaliyet gostermeyi hedefliyor Küçük Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt KÜÇÜK
 • 2013 yılında yüzde 30 üretim artışı hedefliyoruz
 • INTERLIFT 2015
 • EAYSAD’ın yeni Başkanı Seyfettin Yedikardeş oldu
 • Interlift Asansör Fuarı, büyümeye devam ediyor
 • INELEX 2012, 8’inci Kez Türkiye Ve Dünyanın Dört Bir Yanından, Sektör Profesyonellerini Buluşturmaya Hazırlanıyor
 • Haklı Gururumuzu Sektörle Paylaştık
 • MKS KABLO GENEL MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ ERTUĞRUL
 • Avrupa'da Sanayi Beklentilerin Üzerinde Genişledi
 • Gayebir Asansör Teknik Servis Müdürü Canberk Temirkan Yüksek Teknolojik Asansörler, Artık Proje Masamızda
 • AMETAL Yönetim Kurulu Başkanı İSMAİL YILDIRIM; Yatırımlarımızdaki önceliğimiz; yurtdışı pazarındaki payımıza farklı bölgeler ve ülkeler katmak
 • EMAK Asansör Genel Müdürü Ahmet İLGEN; Mısır pazarına fiyat odaklı değil kalite odaklı yaklaşılması gerekiyor
 • Emay Asansör Satış Müdürü YASİN KURTULUŞ Emay Asansör Ar-Ge Müdürü ADEM KURTULUŞ "İran’daki Hedefi miz Bilinen ve Güvenilen Bir Marka Olmak "
 • MKS Kablo satış hedeflerini tamamlayarak, tam kapasite üretime geçiyor
 • 2012, Önder Asansör için tam anlamıyla bir atılım yılı oldu
 • Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeni Binasına Taşındı
 • MERİH ASANSÖR, ŞANLI URFA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
 • YENİ YÖNETMELİK, MMO İSTANBUL ŞUBESİ'NCE DÜZENLENEN PANELDE DE KONUŞULDU

 • Türk Asansör Sanayisinin ihracat kabiliyeti her geçen gün artıyor T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü 2013 yılı birinci dönemine ait asansör sektör raporunu yayınladı. (10 Mart 2014)

  T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, 2013 yılı birinci dönemine ait asansör sektör raporunu yayınladı. Raporda; Türk Asansör Sanayisinde yer alan fi rmaların büyük bir bölümünün dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine erişmiş olduğu, gerek ülke içindeki konut ihtiyacı ve buna bağlı olarak oluşacak olan potansiyel, gerekse ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle sağladığı avantajlar nedeniyle, önümüzdeki çeyrek asır için Türk Asansör Sektörünün gelişmesinin kaçınılmaz olduğu bir kez daha ortaya kondu.

     Türk Asansör Sektörünün cirosunun genel olarak diğer sektörlere göre düşük olması ile birlikte, yerine getirdiği işlev, geniş halk kitlelerinin asansörü en yaygın dikey ulaşım aracı olarak tercih etmesi nedeniyle, ülke sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir faaliyet alanı olduğu vurgulanan raporda; Türk Asansör Sektörünün, Türkiye’de 1950’lerden sonra hareket kazandığı ve tamamen ithalat yoluyla ihtiyaçların karşılandığı bir sektör yapısından sıyrılarak kademeli olarak montaj ve aksam imalatı alanlarında yerli üretimin arttığı bir sektör yapısına dönüşmüş olduğu, özellikle 1990’lardan sonra artan talebe paralel olarak büyümeye devam ettiği belirtildi.

    Türk Asansör Sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerektiği hatırlatılan raporda; önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki kentleşme sürecinin devam edeceğine, inşaat sektörüne paralel olarak, asansör sektöründe de bir büyüme olacağına, ayrıca Ortadoğu, Balkanlarda ve son zamanlarda Afrika ülkelerinde devam eden Türk yatırımların asansör sektörünü pozitif yönde geliştirdiğine dikkat çekildi.

     Gümrük birliği ile ihracat rakamları artış gösterdi

    T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2013 yılı birinci dönemine ait asansör sektör raporunda, Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, “Malların Serbest Dolaşım İlkesi” kapsamında, sektörün ihracat şansını olumlu yönde arttırdığı kaydedildi. Raporda bu artış nedeniylede sadece AB üyesi ülkelerde değil tüm dünyada Türk ürünlerine olan güvenin ve dolayısıyla da talep artışının ortaya çıktığı kaydedildi.

    Raporda ayrıca Türk fi rmalarının uluslararası fi rmalara karşın rekabet edebilme gücüne erişimini arttıran en önemli faktörlerden birisinin de, uluslararası standartların Türk Standardı olarak kabul edilmesi ve AB teknik mevzuatının Türk Mevzuatına dâhil edilmesi olduğu belirtildi.

      Raporda; son yıllarda, yurtdışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi alanlarda da Türk fi rmalarının çalışmalar yaptığına dikkat çekilerek, Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan fi rmaların sayısında da artış söz konusu olduğu da kaleme alındı. Aynı zamanda özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle bu ülkelerdeki Türk asansör fi rmalarının yatırımlarının arttığına değinilen raporda, üretimlerinin büyük bölümünü ihraç edebilen asansör aksam üreticilerinin durumunun büyük bir övünç kaynağı olduğu ifade edildi. Türkiye’den asansör aksamı ithal eden ülkelerin yoğunlukla, AB, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ülkeleri olduğu, Uzak Doğudan Güney Amerika’ya kadar aksam ihracatının yapılıyor olmasının rekabet gücünün kayda değer olduğunu gösterdiği de raporda vurgulandı

    . Raporda alt başlıklar halinde şu ifadelere yer verildi.

     Sektörün Türkiye’deki Genel Durumu

     Son yıllarda artan konut yapımı, asansör imalatını da hızlandırmış olup, kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde büyük gelişmeler yaşanmaktadır.

    Van depremiyle ortaya çıkan binaların depreme dayanımı sorunuyla başlayan “Kentsel Dönüşüm” yasal çerçeveye oturtulmuştur. Bu kapsamda 2020 yılına kadar önemli konut projeleriyle sektörün gerekli gelişmeyi yakalaması öngörülmektedir. Ayrıca, depreme dayanım hususları çerçevesinde “Hidrolik Asansör“ konusunda hidrolik üreticileri ve dağıtıcıları tarafından tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır.

    Ülkemizde asansör sektörü, aksam imalatı, asansörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte AB uyumu çerçevesinde ülkemizde başlayan belgelendirme faaliyetleri ve asansörlerin yıllık kontrolleri ilişkin tüm faaliyetler sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu alanda çalışan yetişmiş eleman sayısı her geçen gün artmaktadır.

    Aksam imalatı, tamamen makine imalatının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Montaj işleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini kapsamakta olup; çeşitli fabrikalarda üretilen aksamlar kullanılarak asansörün monte edilmesi sürecinin gerçekleştirilmesidir. Son yıllarda, yurtdışında montaj, paket asansör satışı gibi alanlarda da Türk fi rmalarının çalışmalar yaptığı görülmektedir.

     Sektördeki Üretim Eğilimleri ve Üretilen Başlıca Ürünler

     İç piyasada üretilen asansör güvenlik aksamları; hız regülatörü, fren bloğu, hidrolik ve yaylı tamponlar, kapı kilit tertibatlarıdır. Ancak hidrolik asansörlerde kullanılması zorunlu olan boru kırılma valfının tedariki dışa bağımlı durumdadır.

     Kabin, makina - motor grubu, tam ve yarı otomatik kabin ve kat kapıları, halat, kumanda kartı, kumanda panosu, klavuz ray, gösterge elemanları, kata getirme sistemi, kat ve kabin butoniyerleri, aşırı yük sistemi, kabin ve karşı ağırlık süspansiyonları, hidrolik silindir, dişlisiz makina, fotosel, hız kontrol cihazları, kumanda sistemleri, paten, sensor, ray konsolları, denge zinciri, şalter, VVVF invertor, halat aparatları, kasnak, sistemler (Makina dairesiz sistemler) gibi diğer ana bileşenlerin tamamı Türk Asansör Sektörü tarafından yerli ürün olarak üretilmektedir.

     Genel itibarıyla, Türk Asansör Sektörünün aksam imalatına bakıldığında elektrik tahrikli bir asansörün tesis edilebilmesinde dışa bağımlılık söz konusu değilken, hidrolik tahrikli bir asansörün tesis edilebilmesinde ise dışa bağımlılık söz konusudur. Hidrolik tahrikli bir asansörün imalatına bakıldığında hidrolik güç ünitelerinin önemli bir üretim unsuru olarak yer aldığı görülmektedir. Ağırlıkla hidrolik güç ünitelerinin yüzde 90’ı paket ünite olarak ülkemize ithal edilmektedir.

    Sektörün Bölgesel Yapısı ve Kümelenmeler

    Asansör sektörü genel itibarıyla aksam üretimi, asansör tasarımı ve montajı ile asansör bakım ve onarımı gibi 3 ana kolda faaliyet göstermektedir.

     Asansör aksam üretimi, özellikle Marmara Bölgesinde; İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinde, Ege Bölgesinde; İzmir ilinde, İç Anadolu Bölgesinde ise; Konya ve Kayseri illerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.

     Sektöre ülkemiz sınırları dahilinde gerçekleştirilen asansör montajı açısından bakıldığında ise, coğrafi nedenlerden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Asansör montaj fi rmaları gerek montaj gerekse tasarım konularında, ülkemizde 7 coğrafi bölgede 81 ilde faaliyet gösterebilme eğilimindedirler. Bakım işi yapan fi rmalar da ihtiyaç oranında bölgelere dağılmış durumdadırlar. Bakım fi rmaları, bağımsız olarak veya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde kurulmuş asansör montaj fi rmalarının yetkili servisi olarak faaliyetlerini diğer illerde yürütmektedirler.

     Sektörün İşyeri Sayısı ve İstihdamı

     Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) gereği uygunluk değerlendirme süreci kapsamında onaylanmış kuruluşlar tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimlerden hareketle ve 6948 sayılı “Sanayi Sicil Kanunu” gereği, sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve asansör aksam imalat fi rması sayısı 518 adettir.

     Bakanlığımızın sanayi sicil kayıtları baz alındığında sektörde çalışan sayısının toplamda çalışan 10 bin 401 kişidir.

    Sektörün Cirosu

     2012 yılı ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında; toplamda dış ticaret hacminin 400 milyon dolar mertebelerinde olduğu görülmektedir.

    Türk Asansör Sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında, montaj, belgelendirme hizmetleri, aksam üretimi ve bakım hizmetleri genelinde yaklaşık 600 milyon dolar seviyelerinde bir ciroya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

      Sektörün Ar-Ge Faaliyeti

    Türk Asansör Sektörünün en önemli ve en temel sorunu; sektör Ar-Ge alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların azlığı veya tamamen yetersizliğidir.

     Türk Asansör Sektörünün genel yapısı incelendiğinde, asansör fi rmalarınca hazır proje uygulamaları ile üretimin içerisinde yer aldığı görülmektedir. Çoğu fi rmanın kendi proje uygulamalarını üretmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Ancak fi rmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmesi için fi nansal desteklerin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple sektörün gerek Bakanlığımız gerekse diğer kurum ve kuruluşların desteklerinden asgari şartlarda faydalanması gerekmektedir. Özellikle KOBİ statüsünde orta ölçekli işletmelerin KOSGEB yardımıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına açılarak sermaye ve öz kaynak birikimlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede sektör, yenilikçi ve Ar- Ge çıktısı ürünler üretebilecektir.

     Sektörün Dış Ticareti

     Avrupa Birliği Müktesebatına bire bir uyumla birlikte, asansör sektörü Avrupa pazarında önemli bir pazar alanı oluşturmuş ve son on yılda dış ticaret artan bir eğilimle yükselişine devam etmiş 2012 yılıyla birlikte asansör konusunda dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 290 milyon dolar seviyesine gelmiştir. Ancak, asansör ithalatı dış ticarette önemli bir paya halen sahiptir.

     Asansör sektöründe dış ticaret konusunda en güçlü ve dış ticaret fazlası veren alan olan Asansöre ait aksam ve parça üretimidir. Bu alan asansör ithalat ve ihracatını dengeleme noktasında ciddi bir pozisyona sahiptir. Asansör sektörünün bu alandaki ticaretinde son yıllarda önemli bir artış gerçekleşmiş ve önemli pazarlara ulaşılmıştır.

     Sektörle ile ilgili alanların toplam olarak irdelendiğinde sektörün dış ticaret hacminin yaklaşık olarak 290 milyon dolar değerine sahip olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilecek husus ise dış ticaret açığı bu sektör için ülkemizde yeterli kapasite olmasına rağmen yüksektir. Bu sebeple bu konuda Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Girdi Tedarik Stratejisi” dış ticaret açığının sektörde etkisinin azaltılması için önem arz etmektedir

     2012 yılı ülke bazında incelendiğinde asansör ve asansör aksam ürünlerinin ithalatında önemli yer tutan ülkeler arasında Çin, İspanya, Almanya ve Yunanistan yer almaktadır.

    Asansör ve asansör aksam ürünleri ihracatımız büyük oranda komşularımıza yapılırken, genel itibariyle Orta Doğu ülkelerine ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılmıştır.

    İhracatımız detaylandırıldığında, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, İran, Irak ve Suudi Arabistan önde yer almaktadır. Orta Doğuda yaşanılan siyasi sorunlar sebebiyle bu bölgedeki ülkelere olan ihracatımızda sert düşüşler yaşanmıştır.

    Paragrafın sonunda verilen tablo detaylı incelendiğinde 45.119.107 milyon $ ile Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalat değerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ülkemizin ihracat konusunda ise az da olsa Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelere de ihracat yapması sektörün pazar arayışının arttığı ve rekabet edebilirlik düzeyinin geliştiğini göstermektedir.

    Sektörün 2013–2023 Projeksiyonu

    Önümüzdeki dönem itibarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyükşehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerine ve orta ölçekli il ve ilçelerimizde örnek yerleşim birimlerini oluşturma projelerine ağırlık vereceği ve inşaat sektörünün bu noktada atılım içerisinde olacağı düşünüldüğünde, binalarla bütünleşik sistemler olarak monte edilmesi gereksinimi olan asansörler konusunda, Türk Asansör Sektörünün atılıma geçeceği öngörülmektedir. Türk Asansör Sektörü ve sektörün teknolojik yapısının geliştirilebilmesi için, TOKİ tarafından önümüzdeki dönem içerisinde yürütülecek projelerin çok önemli fırsatları sunacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gerek kamusal gerekse sektörel alanda sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Türk Asansör Sektörünün hem asansör hem de aksam imalatında, markalaşma ile paralellik oluşturacak şekilde kalite ve güvenlik esaslarını ön planda tutacak yeni tasarımlar geliştirmesi, sektörün gerek iç piyasada gerekse dış piyasadaki pazar payının büyümesine olumlu katkıları olacaktır.

     Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi

    Türkiye’de yaklaşık olarak 300 bin adet asansör tesis edilerek hizmete açılmış olup, bugün itibarıyla eski ve yeni olarak tanımlanan bu asansörlerin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır. Asansör sektörü faaliyetleri kapsamında yeni asansör montajına ilişkin olarak bir değerlendirme yapılırsa, 2008 yılına kadar artış gösteren yeni asansör montaj sayısı küresel krizin etkisiyle 2009 yılında düşüş eğilimi içerisine girmiş olup, 2010 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçmiş bulunmaktadır.

    Kentsel dönüşümün uygulamaya alınması ve Bakanlığımız tarafından planlanmakta olan “Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesinin Artırılması” konusundaki çalışmanın nihai hale getirilmesiyle özellikle aksam üretiminde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Sektörün İhracat ve İthalat Değerlendirmesi Sektörün son altı aylık dönemi incelendiğinde, sektörün dış ticaretinde önemli artış yaşandığı görülmektedir. 2012 yılının son altı ayında ihracat yaklaşık 73 milyon dolar ve ithalatımız 78 milyon dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Son altı aylık ihracat ve ithalat tablolarına bakıldığında dış ticaretin yaklaşık 150 milyon dolar değerinde gerçekleştiği bir önceki 6 aylık değerlere bakıldığında ithalat artışı ihracat artışına göre önemli ölçüde artmıştır.

     Toplam 2012 yılı ithalat ve ihracat verilerine bakıldığında ülkemizin asansör sektörünün yaklaşık 135 milyon dolar ihracat değerine sahipken yaklaşık 152 milyon dolar ithalat değerine sahip olmuştur. Böylece ticaret hacmi 2012 yılında 290 milyon dolar seviyesine yaklaşmıştır.

     İthalat verilerine 2012 yılında ay bazında bakıldığında, inşaat mevsiminin açıldığı dönemlerde önemli ithal ürün girişi olmakla birlikte ithalat yıl genelinde dalgalı bir seyir izlemiş ortalama 8 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. İthal ürünlere talebin genellikle bahar aylarında yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer taraftan ihracat yıl boyunca ithalatın oldukça gerisinde yatay seyir seyretmiş ortalama 3 milyon dolar şeklinde yıl boyunca ihracat girdi değeri elde edilmiştir.

     Asansör Sektörünün aksam ve parça üretimine ait aylık bazda ihracat ve ithalat değeri incelendiğinde ihracatın önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Yıl boyunca ortalama 9 milyon dolar seviyelerinde ihracat geliri bu sektörde faaliyet gösteren fi rmalar tarafından elde edilmiştir. Diğer taraftan yatay seyirde ortalama 5 milyon dolar seviyelerinde asansör aksam ve parça ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bu alanda ülkemiz 

  ways to contract hiv astrobix.com early signs of aids
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  dating sites for married people read why wifes cheat
  prescription drugs discount card go online coupons for walgreens
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  levaquin 500mg read zovirax 200mg
  coupons for prescriptions discount coupon for cialis free prescription cards
  prescription drugs coupons mba-institutes.com discount prescription coupons
  manufacturer coupons for prescription drugs open viagra.com coupon
  abortion pill abortion pill abortion pill
  cialis free coupon site cialis coupon codes
  new prescription coupon read discount card prescription
  escitaloprama escitalopram teva escitalopram teva 10 mg
  arcoxia 90 cena arcoxia tablete forum arcoxia 120 mg
  nortriptyline tablet click nortriptyline nedir
  quetiapine fk bistromc.org quetiapine
  atarax precio read ataraxia
  cetirizine sans ordonnance nationalautocare.com cetirizine sans ordonnance
  pletal cilostazol go pletal 50 mg
  drug coupon datum-digital.com coupons for drugs